Účtovný výkaz

TAU Consulting & Finance s.r.o. (IČO: 35941219) vykonala dňa 21.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD201_2022022090_IR_2009_603_2010_504923.TIF