Účtovný výkaz

TAU Consulting & Finance s.r.o. (IČO: 35941219) vykonala dňa 20.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD101_2022022090_IR_2009_603_2010_504922.TIF