Účtovný výkaz

TAU Consulting & Finance s.r.o. (IČO: 35941219) vykonala dňa 14.05.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Poznámky.RTF